Drepturi EURAXESS

Secţiunea Drepturi oferă toate informaţiile legate de Carta Europeană a Cercetătorilor şi Codul de Conduită pentru Recrutarea CercetătorilorCarta stipulează drepturile şi obligaţiile cercetătorilor, precum şi instituţii de cercetare şi finanţare. Codul vizează asigurarea unui tratament egal pentru toţi cercetătorii din Europa şi sporeşte transparenţa în cadrul procesului de recrutare a acestora. 

 
Lista de institute de cercetare de vârf ce au subscris deja la Cartă şi la Cod.
 
Mai multă informaţie puteţi găsi la EURAXESS Drepturi.
Top